Suoraan sisältöön

Pedagogiikka

Havainnekuva uuden lukion sisätiloista
<br /><br />

Vuosaaren lukion uudisrakennuksen suunnittelun eri vaiheita yhdistää tavoite palvella ja edistää tulevaisuuden oppijoiden tarpeita. Oppimiskäsitys on tänä päivänä hyvin erilainen kuin vuosikymmeniä sitten. Tämä heijastuu kaikkeen tilasuunnitteluun ja uudisrakennuksen tehtävään alueellisena sivistyksen ja vapaa-ajan monitoimikeskuksena. Myös ekologisuus on kaiken suunnittelun ja toiminnan läpäisevä arvo, mikä näkyy myös pedagogiikan tasolla.

Uuden oppimiskäsityksen ja opetussuunnitelmien keskiössä ovat elinikäinen oppiminen, yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi, yhteisöllisyys ja yli oppiainerajojen tapahtuva oppiminen. Yhteydet koulua ympäröivään maailmaan korostuvat, ja lukion aikana opiskelijalle taataan mahdollisuus tutustua korkeakouluihin, yrittäjyyteen ja työelämään. Tulevaisuuden taitoihin kuuluvat myös tiimi- ja yhteistyötaidot, joiden harjoittelu avoimissa ja muunneltavissa oppimistiloissa on keskeinen osa uudisrakennuksen pedagogiikkaa. Rakennuksen ympäristö ja ulkotilat ovat avointa ja muokattavaa tilaa, joka mukautuu opetuksen tarpeisiin, tarjoaa mahdollisuuksia taiteelliseen ilmaisuun ja on kokonaisuudessaan käyttäjiensä näköinen. 

Suunnittelutyö käynnissä

Tilasuunnittelulla ja pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan jokaisen opiskelijan itseohjautuvuutta ja kasvua omaan potentiaaliinsa. Tämä tarkoittaa käytännön tasolla tilojen muunneltavuutta,  innovatiivista opetusteknologiaa  sekä opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen jalkautumista koulun arkeen monella eri tasolla. Uudisrakennuksen pedagogisia ratkaisuja yhdistävät myös turvallisuus, viihtyisyys ja mahdollisuus kehittää lukiovuosien aikana laaja-alaisia taitoja, jotta  pärjäisi tulevaisuudessa, jota on vaikea ennustaa.
26.08.2020 10:45