Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilastutkintokoe perustuu valtakunnallisiin pakollisiin opintoihin ja valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten opintojen suorittamista.

Keväästä 2022 lähtien ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta eri tutkintoaineissa. Yhtenä tutkintoon vaadittavista kokeista tulee suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe (joko suomi äidinkielenä tai suomi toisena kielenä). Lisäksi kokelas suorittaa vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, jotka ovat:
• matematiikan koe, 
• toisen kotimaisen kielen koe,
• vieraan kielen koe ja 
• reaaliaineen koe. 
Vähintään yksi tutkintoon vaadittavista kokeista on vaativamman tason koe. 

Reaalikoe on jaettu yksittäisten reaaliaineiden kokeiksi. Kokelas voi suorittaa joko yhden reaaliaineen kokeen tai halutessaan useampia. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto.

Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa ylimääräisiä kokeita. 


19.09.2022 14:19