Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Johtokunnan jäsenet

Huoltajat

Marjut Välipakka vpj
Kalle Schneider
Sami Ketola pj
Mari Rauhala
Katja Lehto                                                                     

Huoltajien varajäsenet

Mira Berglund-Fitzpatrick 
Mikael Ruhala 
Juho Lehto 
Teija Schneider
Tiina Suninmäki


Opettaja

Erkki Kulovesi                                           
Saara Sahla                                              

Opettajien varajäsenet
Antti Kajas
Elina Hietamäki 
Muu henkilökunta

Krista Koskinen
varajäsenenä Miika Lautiainen

Opiskelijat

Neo Oliver Mattila (alle 18 v.)                      
Julia Karoliina Korhonen

Opiskelioiden varajäsenet
Miriam Teresa Holappa

Johtokunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 2/2022

Pöytäkirja 3/2022

Pöytäkirja 3/2021

Pöytäkirja 1/2021

Pöytäkirja 3 / 2020

Pöytäkirja 2 / 2020

Pöytäkirja 1 / 2020

Pöytäkirja 3 / 2019
22.09.2022 11:12