Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Johtokunnan jäsenet
Varajäsenet suluissa

Huoltajat
Sari Linna, puheenjohtaja
Ahti Hirvonen
Ari Ojanen
Tarja Koski
Vuokko Hirvikoski

Opettajat
Johanna Sydänmaa
(Saara Sahla)
Pekka Lepistö
(Jussi Anttonen)

Muu henkilökunta
Miika Lautiainen
(Olavi Kotro)

Opiskelijat
Pinja Raappana
Aku Leskinen

Johtokunnan pöytäkirjat

Pöytäkirja 1/2021

Pöytäkirja 3 / 2020

Pöytäkirja 2 / 2020

Pöytäkirja 1 / 2020

Pöytäkirja 3 / 2019
28.05.2021 13:07