Suoraan sisältöön

Svenskspråkig lekparkverksamhet


Den svenskspråkiga lekparksverksamheten erbjuder mötesplatser och verksamhet för barnfamiljer. Under vårterminen 2019 ordnas det Familjeträffar i lekparken Illern i Hertonäs, lekparken Iso-Antti i Östra Centrum samt i lekparken Loru som finns i centrumbiblioteket Ode.  Utöver de veckovisa träffarna ordnas det pop-up familjeträffar och utfärder. Träffarna fungerar som ett vardagsrum med möjlighet att träffa och lära känna andra barnfamiljer, möjlighet till fri samvaro och lek samt möjlighet att ta del av ledd verksamhet riktad till småbarnsfamiljer. Träffarna är avgiftsfria och öppna för barnfamiljer med barn i alla åldrar. Ingen förhandsanmälning behövs och man får delta enligt egen tidtabell under verksamhetstiden. Verksamheten planeras tillsammans med familjerna utgående ifrån familjernas intressen och önskemål. Det ordnas varierande program i form av sångstunder, pyssel, rörelsestunder, utfärder samt tematräffar med infostunder kring olika aktuella teman för barnfamiljer.

Välkomna till:

Lekparken Illern
Illergränd 6

Lekparken Iso-Antti

Vitsippsstigen 20

Lekparken Loru
Centrumbiblioteket Ode
Tölöviksgatan 4

Kontakt:
Jessica Söderholm, socialhandledare
Tfn 09 3106 9891   
jessica.soderholm@hel.fi

Veckoprogram
Babyfamiljsverksamhet
Sömnhandledning
DELA
15.01.2019 13:48