Hoppa till innehållet

Daghemmet TomteboTomtebo är stängt under perioden 28.6-1.8. 

Daghemmet Elka är öppet under julimånad:

Daghemmet Elka

Rievägen 9, 00330 Helsingfors

TFN: 09-310 44845


Föreståndare Dan Engström   
09 310 73320, 050 512 5095   
dan.engstrom@hel.fi

Telefon
09 310 86863, grupp Trollen
09 310 69545, grupp Tomtarna

pk.tomtebo@hel.fi

Daghemmet Tomtebo är beläget i ett naturnära område i Södra Haga. I samma byggnad  verkar det finska daghemmet Tonttula.

Verksamhetsidé

Verksamheten bygger på en helhet där omvårdnad, fostran och en ständigt pågående läroprocess utgör basen. Tillsammans med föräldrarna gör vi upp en individuell fostringsplan för barnet. I de olika grupperna är barnen indelade i smågrupper tillsammans med sina egenvårdare. Vi fäster stor vikt vid barnets initiativ och naturliga sätt att uttrycka sig där leken har en framstående plats. Leken och samvaron tränar barnets sociala färdigheter, att visa hänsyn och respekt, lösa konflikter. Vi vistas mycket utomhus och går ofta på äventyr i den närbelägna naturen.

Grupper

Daghemmet Tomtebo har två grupper
•en för 1–2-åringar (Trollen)
•en för 3–5-åringar (Tomtarna).

I de olika grupperna är barnen indelade i smågrupper tillsammans med sin egenvårdare.

Daghemmet har en aktiv föräldraförening som stödjer verksamheten på ett berikande sätt.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.11.06.2021 11:00