Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Daghemmet Sockenstugan består av tre daghemsgrupper och en förskola i samband med Hoplaxskolans Sockenbacka enhet (klass 1-2). Verksamheten har grunden i Med barnaögon metoden.

Helsingfors har som mål att erbjuda kvalitativt god småbarnspedagogik för alla barn. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska småbarnspedagogiken har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur barnet upplever verksamheten. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors (pdf)

Daghemmet Sockenstugans verksamhetsplan 2017-2018 (pdf)14.06.2019 08:05