Suoraan sisältöön

Småbarnspedagogik

På daghemmet har vi barn i åldern 1-6 och det finns också en kvartersskola i samma utrymmen.
Vi strävar till att skapa en trygg miljö med passliga utmaningar som lockar barnens nyfikenhet att ta reda på, lära sig och uppleva nya saker.
För oss är båda barnens och föräldrarnas delaktighet viktig. Vi arbetar enligt ’Helsingfors plan för småbarnspedagogik’ och utgår i vår verksamhet från barnens
intresse.

Vi har 4 åldersindelade grupper och en förskola.

Ankaret 1-3 åringar
Roder 3 åringar
Fyrar 4 åringar
Kompasser 5 åringar

Daghemmet Sesam har en aktiv föräldraförening ’Sesam föräldrar’. Föräldraföreningen ordnar bl.a. föreläsningar, teaterbesök och gemensamma jippon för alla på Sesam. Föräldraföreningen går att hitta på Facebook.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet dagvård av god kvalitet. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur barnet upplever verksamheten. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors (pdf)DELA
14.06.2019 07:59