Suoraan sisältöön

Daghemmet Pilten

Föreståndare Dan Engström
Tfn: 09 310 73320, 050 512 5095
E:post: dan.engstrom@hel.fi

Vice föreståndare Minna Lodman 09 310 26440 / 040 6888861

Daghemmet är stängt under perioden 22.6-31.7. Daghemmet Domus dejourerar under sommaren.

Daghemmet Domus är på adressen Werner Wirens väg 3, 00570 Helsingfors TFN: 09-31044873


Telefon 
09 310 44877 / 040 6811905 Förskolan

09 310 44878 / 040 3343170 Igelkottarna

09 310 74241 / 050 5753067 Ekorrarna

09 310 64891 / 040 3344365 Rävarna

09 310 64464 / 040 3341919 Myrorna 

pk.pilten@hel.fi

Daghemmet Pilten har som målsättning att erbjuda den bästa småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Pilten är beläget på det lugna och natursköna Degerö. Vårt daghem har fyra barngrupper och en förskolegrupp, barnens åldrar varierar från 1-7år. Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som skall börja i Degerö lågstadieskola.

Daghemmet är med i Grön Flagg från 1.1 2019. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling.

https://vihrealippu.fi/sv/hem/


Vi är partnerdaghem med Helsingfors Universitet och Prakticum.04.06.2020 10:31