Hoppa till innehållet

Daghemmet Pilten

Föreståndare Daniela Spring 09 310 32438/ 040 7069639

Vice föreståndare Jessica Mansala  09 310 26440 / 040 6888861

Telefon

09 310 44877 / 040 6811905 Förskolan

09 310 44878 / 040 3343170 Igelkottarna

09 310 74241 / 050 5753067 Ekorrarna

09 310 64464 / 040 3341919 Myrorna 


pk.pilten@hel.fi

Daghemmet Pilten har som målsättning att erbjuda den bästa småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Pilten är beläget på det lugna och natursköna Degerö. Vårt daghem har tre barngrupper och en förskolegrupp, barnens åldrar varierar från 1–7 år. Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som skall börja i Degerö lågstadieskola.

Daghemmet är med i Grön Flagg från 1.1 2019. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling.

https://vihrealippu.fi/sv/hem/


Vi är partnerdaghem med Helsingfors Universitet och Prakticum.13.10.2020 15:08