Hoppa till innehållet

Daghemmet Pärlan

Livornogatan 2, 00220 Helsingfors
PB 22310, 00099 Helsingfors stad
tfn vice föreståndare 0407169630
pk.parlan@hel.fi

föreståndare Susanne Wrede
tfn 09 310 44843, 040 334 4353
susanne.wrede@hel.fi

Daghemmet har inte förskola. Närförskolan är Minerva förskola, Apollogatan 12

Daghemmet Pärlans grupper:

Forskare 0-2 år : 0407286892

Musikanter 0-2 år: 0403344354

Filosofer 3-4 år: 0401526711

Snäckor 3-4 år: 0406822710

Optimister 5 år : 040684614302.02.2021 14:35
hsl-logo Rese
planeraren

: