Hoppa till innehållet

Daghemmet Pärlan

Livornogatan 2, 00220 Helsingfors
PB 22310, 00099 Helsingfors stad
tfn vice föreståndare 09 31044892 , 040 7286 892
pk.parlan@hel.fi

föreståndare Susanne Wrede
tfn 09 310 44843, 040 334 4353
susanne.wrede@hel.fi

Daghemmet har inte förskola. Närförskolan är Minerva förskola.14.06.2019 07:52
hsl-logo Rese
planeraren

: