Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Grupper

Lekstugan erbjuder dagvård till barn i 1-5 års ålder.

  • Nallar 1-2 år
  • Duplon 3-4 år
  • Legon 5 år

Dagsrytm

6:15 Daghemmet öppnas 
8:00 Morgonmål
8:30 Verksamhet och utevistelse
11:15 Lunch 
12:00 Vilostund 
14:00 Mellanmål
14:45 Verksamhet och utevistelse
17:30 Daghemmet stänger

Verksamhet

  • Personalen kommunicerar sinsemellan, vi är i ständig kontakt med föräldrarna och vi ​​uppmuntrar barnen att berätta sina synpunkter. ​​
  • Vi vill att alla känner sig delaktiga i verksamheten ​​och blir positivt bemötta i vardagen.​​​
  • ​​Vi är flexibla i vårt arbete och gör vid behov​​ ändringar för att skapa en smidigare vardag.​​​
  • ​​Vi delar in barnen i mindre grupper och planerar​​ verksamhet enligt barnens behov och intressen. ​​​
  • ​Personalen skapar en stressfri och respektfull miljö där både barnens och​​ gruppens behov tas i beaktande.​​


Föräldraförening

Daghemmet Lekstugan har en föräldraförening som träffas regelbundet och ordnar olika evenemang.
23.11.2021 10:31