Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Grupper

Lekstugan erbjuder dagvård till barn i 1-5 års ålder.

  • Nallar 1-2 år
  • Duplon 3-4 år
  • Legon 5 år

Dagsrytm

6:15 Daghemmet öppnas " lugna morgonsysslor såsom lek, spel och samvaro
8:00 Morgonmål
8:30 Verksamhet: "Olika aktiviteter enligt årets veckoschema och veckoprogrammet ", utevistelse
11:15 Lunch "barnen lär sig att smaka på olika maträtter samt bordsvett"  
12:00 Vilostund "med sagoläsning och lugn musik", de barn som är vakna ca kl. 13 stiger upp, de övriga får fortsätta vila
13:00 Lugn sysselsättning, lugna lekar och spel
14:15 Mellanmål
14:45 Utevistelse om vädret tillåter eller lek, spel, sysselsättning inomhus
17:30 Daghemmet stänger

Verksamhet

Vi tycker att det är viktigt att lyssna på och respektera barnet, men att samtidigt ge det trygga gränser. Vi vill ta vara på deras naturliga nyfikenhet och kunskapssökande och uppmuntra dem att låta fantasin flöda.

Daghemmet Lekstugan arbetar enligt barnaögon-och hembesöksmodellen.

Verksamhetsidé

Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet.
Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö.
Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag.
Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet.

Föräldraförening

Daghemmet Lekstugan har en föräldraförening som träffas regelbundet och ordnar olika evenemang.


Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors (pdf)13.06.2019 14:31