Hoppa till innehållet

Förskoleundervisning

Förskolans läroplan

Planen för småbarnspedagogik

Månsas förskola hör till Månsas lågstadieskolas upptagningsområde och fungerar i Månsas lågstadieskolans utrymmen.
Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors.

Månsas förskola fungerar administrativt under daghemmet Humlan, och personalen mellan enheterna har ett nära samarbete.

Vårt mål är att barnen skall lära sig olika färdigheter inför skolstarten. Vi vill att barnen skall få en god självkänsla, utveckla sina sociala färdigheter samt att de skall brinna av lusten och glädjen för livslångt lärande. Vi respekterar varandra, vi jobbar för jämlikhet och tar tillsammans ansvar för en vänlig atmosfär, för trygghet och för varandras välbefinnande. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens socio-emotionella färdigheter och känslor med hjälp av olika vertyg och material.

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Vice föreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Linnea Lindholm, 0931021282, 040 662 7509

E-post
mansas.forskola@hel.fi

Månsas förskola tel. 09310 21923/0406817 590
Femmis gruppen tel: 09310 32875/0406831 92703.09.2021 13:47