Hoppa till innehållet

Daghemmet Humlan


Daghemmet Humlan är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Månsas. Daghemmet har startat sin verksamhet i augusti 2020 i nya lokaler, tillsammans med päiväkoti Korento i samma byggnad.

Daghemmets målsättning är att erbjuda barnen en trygg och harmonisk tillvaro i en lugn miljö samt att skapa positiva upplevelser för barnen. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas enligt sina individuella förutsättningar gällande språkutveckling, sociala- och emotionella kompetenser, kreativitet och skapande verksamhet. Leken har en central betydelse i vår verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med så att vi alla trivs och har roligt tillsammans. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

Den svenska kommunala småbarnspedagogiken i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god småbarnspedagogik. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. I vårt arbete utgår vi ifrån Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens sociala— och emtionella färdigheter och barnens delaktighet samt sätter stor vikt på det svenska språket och ett sensitivt bemötande av både barn och vuxna. 

Månsas förskola fungerar administrativt under daghemmet Humlan, och personalen mellan enheterna har ett nära samarbete. Månsas förskola hör till Månsas lågstadieskolas upptagningsområde och fungerar i Månsas lågstadieskolans utrymmen.
Besöksadress: Aspdungevägen 5, 00630 Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Vice föreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Linnea Lindholm, 0931021282, 040 662 7509

E-post
dh.humlan@hel.fi & mansas.forskola@hel.fi

Grupp 1-2 tel. 09310 42259/040 17163 124
Grupp 3 tel. 09310 44868/040 6728 544
Grupp 4  tel. 09310 72967/050 5349 640
Grupp 5 tel. 09310 32334/040 8261 297

Månsas förskola tel. 09310 21923/0406817 590
Femmis gruppen tel: 09310 32875/0406831 92703.09.2021 13:46