Hoppa till innehållet

Daghemmet Fylgia-Solhem (Cygnaeus förskola)

Föreståndare Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist
09 310 74005, 050 561 5304
lise-lotte.ekberg-tallqvist@hel.fi

vice Föreståndare Maria Eriksson 09 310 86183

Telefon 
09 310 44888,3-5 åringar,  
09 310 44835, småbarnsgrupp 1-2-åringar
09 310 804408, Cygnaeus förskola 
pk.fylgia-solhem@hel.fi
cygnaeus.forskola@hel.fi

Utbildningsstyrelsen13.06.2019 14:17