Hoppa till innehållet

Fenix förskola

Förskolans läroplan

Planen för småbarnspedagogik

Fenix förskola fungerar i samma utrymmen som daghemmet Fenix. Fenix förskola hör till Kottby lågstadieskolas upptagningsområde.

Vårt mål är att barnen skall lära sig olika färdigheter inför skolstarten. Vi vill att barnen skall få en god självkänsla, utveckla sina sociala färdigheter samt att de skall brinna av lusten och glädjen för livslångt lärande. Vi respekterar varandra, vi jobbar för jämlikhet och tar tillsammans ansvar för en vänlig atmosfär, för trygghet och för varandras välbefinnande. Vi vill väcka barnets intresse för kulturen genom besök på olika kulturella ställen och vår stora hobby är dokumentation och fotografering – synliggöra allt det roliga.

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Vice föreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Ann-Christine Eskman 09310 32474/040 6823 027

E-post
fenix.forskola@hel.fi

Förskolan tel. 09310 44079/040 1817 07622.10.2020 13:40