Suoraan sisältöön

Fenix förskola

Fenix förskola fungerar i samma utrymmen som daghemmet Fenix. Fenix förskola hör till Kottby lågstadieskolas upptagningsområde.

Vårt mål är att barnen skall lära sig olika färdigheter inför skolstarten. Vi vill att barnen skall få en god självkänsla, utveckla sina sociala färdigheter samt att de skall brinna av lusten och glädjen för livslångt lärande. Vi respekterar varandra, vi jobbar för jämlikhet och tar tillsammans ansvar för en vänlig atmosfär, för trygghet och för varandras välbefinnande. Vi vill väcka barnets intresse för kulturen genom besök på olika kulturella ställen och vår stora hobby är dokumentation och fotografering – synliggöra allt det roliga.


Kontaktuppgifter
09 310 44 079
040 181 7076
fenix.forskola@hel.fi


Föreståndare Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Planen för småbarnspedagogik i HelsingforsDELA
13.06.2019 14:16