Suoraan sisältöön

Daghemmet Fenix

Daghemmet Fenix är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Kottby. Daghemmet inledde sin verksamhet i januari 2013 i ljusa och fräscha utrymmen på Forsby sjukhusområdet. Daghemmet är beläget i första våningen och har en egen gård.

Vår förhoppning är att daghemmet ska ha en aktiv profilering på rörelse och aktivitet, både inne och ute för såväl stora som små. Både inomhusmiljön och utomhusmiljön erbjuder ypperliga möjligheter till det.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

I vårt arbete utgår vi från vårt styrdokument Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.

Kontaktuppgifter
09 310 44 078
040 181 6874
pk.fenix@hel.fi

Föreståndare Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors

 

13.06.2019 14:08