Hoppa till innehållet

Daghemmet Fenix

Daghemmet Fenix är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Kottby. Daghemmet inledde sin verksamhet i januari 2013 i ljusa och fräscha utrymmen på Forsby sjukhusområdet. Daghemmet är beläget i första våningen och har en egen gård. Vår förhoppning är att daghemmet ska ha en aktiv profilering på rörelse och aktivitet, både inne och ute för såväl stora som små. Både inomhusmiljön och utomhusmiljön erbjuder ypperliga möjligheter till det.

Daghemmets målsättning är att erbjuda barnen en trygg och harmonisk tillvaro i en lugn miljö samt att skapa positiva upplevelser för barnen. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas enligt sina individuella förutsättningar gällande språkutveckling, sociala- och emotionella kompetenser, kreativitet och skapande verksamhet,. Leken har en central betydelse i vår verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med så att vi alla trivs och har roligt tillsammans. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

Den svenska kommunala småbarnspedagogiken i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god småbarnspedagogik. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. I vårt arbete utgår vi ifrån Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors och vi arbetar också enligt Med barnaögon-modellen, där bland annat hembesök och smågruppsverksamhet ingår. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens sociala— och emtionella färdigheter och barnens delaktighet samt sätter stor vikt på det svenska språket och ett sensitivt bemötande av både barn och vuxna.

Fenix förskola fungerar administrativt under daghemmet Fenix, och förskolan fungerar i samma utrymmen som daghemmet. Fenix förskola hör till Kottby lågstadieskolas upptagningsområde.

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Vice föreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Ann-Christine Eskman 09310 32474/040 6823 027

E-post
pk.fenix@hel.if & fenix.forskola@hel.fi

Kolibrier tel. 09310 44078/040 3361 284
Tukaner tel. 09310 42804/040 1816 874

Förskolan tel. 09310 44079/040 1817 076


22.10.2020 12:51