Hoppa till innehållet

Daghemmet Elka

Föreståndare: Mia Ahlskog

mia.ahlskog@hel.fi        

+358 9 310 64890 eller 050 3011626

Vice föreståndare: Emilia Lehtinen

emilia.lehtinen@hel.fi

Daghemmet Elka 
09 310 44845
040 334 3181

pk.elka@hel.fi

instagram: pk.elka

Haga förskola
09 310 86613
040 334 9013

haga.forskola@hel.fi

Verksamhetsidé

Daghemmet stöder familjen i barnets uppfostran. Vi vill tillsammans stöda barnets utveckling och se till att barnen har det så tryggt och bra som möjligt. Vi poängterar ett öppet samarbete och en god daglig kommunikation med föräldrarna. Det centrala i inlärningsmiljön är att barnet känner sig tryggt. Hela omgivningen på daghemmet fungerar som en inspirationskälla för barnets inlärning och utveckling. De vuxna på Elka har en aktiv roll i verksamheten och erbjuder hjälp och stöd när det behövs. Smågruppsverksamhet är en allmän metod på Elka och den skräddarsys på varje avdelning enligt gruppens storlek och behov.

Grupper
•Vimmerby
•Bullerby
•Körsbärsdalen
•Junibacken
•Lönneberga: Integrerad specialbarnsgrupp

Värdegrund

Inom den svenska småbarnspedagogiken och utbildningen erbjuder vi en enhetlig svensk lärstig från småbarnspedagogiken till den fria bildningen i Helsingfors. Kontinuiteten syns i vår gemensamma syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Vi utvecklas, lär, och växer tillsammans i en uppmuntrade och respektfull interaktion. Våra lärmiljöer är pedagogiska och kvalitativa och vi står för en hållbar utveckling. Allas välmående, mångfald och glädje utgör grunden för vår verksamhet.30.09.2020 12:07