Hoppa till innehållet

Daghemmet Drumsö

Daghemmet Drumsö finns på det natursköna Drumsö i närheten av skog och strand. Vi har en fantastisk gård som ger möjligheter för barnen att inspireras motoriskt och upptäcka omgivningen med många sinnen.

Daghemmet Drumsö har fem barngrupper:
• Gullvivor (0- 2 år)
• Skogsstjärnor (0- 2 år)
• Blåklintar (0- 2 år)
• Snödroppar (3- 4 år)
• Nyponrosor (4- 5 år)

Vi på daghemmet Drumsö jobbar för en glädjefylld, rolig och pedagogisk vardag för barnen. Vi vill se barnen som trygga, tänkande individer och jobbar därför med sensitivt bemötande och stöder barnens utveckling för att ge barnen möjlighet att bli sitt bästa jag.

Planen för småbarnspedagogik ligger som grund för verksamheten och vi arbetar också enligt Med barnaögon-modellen, där bland annat hembesök och smågruppsverksamhet ingår. Vi lägger en stor vikt på det svenska språket samt på barnens och föräldrarnas delaktighet. Som stöd i arbetet har vi lärarmöten och team- möten varje vecka.Föreståndare Aino Ezzat-Agha
09 31044861
aino.ezzat-agha@hel.fi

Viceföreståndare Julia Kronlund
09 31026966/ 0407180870

Snödropparna tel. 0931073539/ 0505149527
Blåklintar tel. 0931026961/ 0408462960
Skogsstjärnor tel. 0931026962/ 0406811490
Gullvivor tel. 0931026964/ 0408091851
Nyponrosor tel. 0931026964/ 0408457570

24.06.2020 14:30