Hoppa till innehållet

Daghemmet Domus


Daghemmet Domus är beläget på det lugna och natursköna Brändö. Vi tror på utomhuspedagogik och daghemmets inspirerande närmiljö med skog och hav utnyttjar vi som vår lärmiljö. Genom sensitivt bemötande skapar vi en gynnsam uppväxtmiljö där barnet i egen takt får utvecklas och lära sig. Vi lägger stor vikt på fostringsgemenskapen tillsammans med familjerna för att bygga upp en trygg vardag för barnet. Vi betonar leken i all dess mångsidighet som en central arbetsmetod där barnen får öva upp viktiga färdigheter för livet.

Språkstrategin
Vi jobbar i enlighet med den gemensamma språkstrategin som utarbetats för den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och utbildningen. För att utveckla barns svenska språk satsar vi på att skapa en språkutvecklande miljö där personalen tillsammans med vårdnadshavarna fungerar som språkliga förebilder. Den pedagogiska verksamheten stödjer språket kontinuerligt i en positiv atmosfär, där barn utvecklar sina sociala och kommunikativa färdigheter.

Daghemsföreståndare:
Daniela Spring 09 31032438 / 0407069639
daniela.spring@hel.fi

Viceföreståndare:
Jessica Mansala 09 31026440 / 040 6888861
jessica.mansala@hel.fi

Våra grupper:

Vi har fyra barngrupper för barn i åldern 1–5 år och en förskolegrupp i Domus. Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som ska börja i Brändö lågstadieskola. Domus är med i försöket med tvåårig förskola.

Myggorna 09 310 82609 / 040 8347690
Nyckelpigorna 09 310 23862 / 040 674 3134
Myrorna 09 310 32277 / 040 6690987
Drakarna 09 310 44873 / 040 334 4348
Förskolan 09 310 44908 / 040 334 4361

e-post: pk.domus@hel.fi
instagram: dh_domus


24.11.2021 13:07