Hoppa till innehållet

Daghemmet Domus

Föreståndare Daniela Spring 09 310 32438 / 040 706 9639   

Viceföreståndare Jessica Mansala 09 310 26440 / 040 688 8861

Telefon

  1. 09 310 32277 / 040 669 0987 Myrorna 0–3-åringar

  2. 09 310 23862 / 040 674 3134 Nyckelpigorna 1–3-åringar

  3. 09 310 44873 / 040 334 4348 Drakarna 3–5-åringar 

  4. 09 310 44908 / 040 334 4361 Förskolan

E-post: pk.domus@hel.fi  

Daghemmet Domus har som målsättning att erbjuda den bästa småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Domus är beläget på det lugna och natursköna Brändö. Vårt daghem har fyra barngrupper med barn i åldern 0–3 år, 1–3 år och 3–5-år samt en förskolegrupp. Till förskolan kommer barn från närliggande daghem som ska börja i Brändö lågstadieskola.

Domus daghem har flyttat till Werner Wiréns väg 3.   
30.09.2020 10:53