Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Grupper

Daghemmet Blomängen erbjuder dagvård åt barn i åldern 0-5 år. Daghemmet har tre barngrupper:

  • Tussilagorna 1-2 år
  • Maskrosorna  3-5 år
  • Solrosorna 3-5 år

Daghemmet inrymmer också pk. Kukkaniitty med fyra finskspråkiga grupper vilka Blomängen samarbetar med. Vi befinner oss tillfälligt i en paviljongbyggnad på Sandarvsvägen 17.

Dagsrytm

6.15 Daghemmet öppnas " lugna morgonsysslor såsom lek, spel och samvaro
8.00 Morgonmål. De större barnen äter i matsalen
8.30 Verksamhet: "olika aktiviteter enligt årets veckoschema och veckoprogrammet" utevistelse
11.00 Lunch "barnen lär sig att smaka på olika maträtter samt bordsvett". De större barnen äter i matsalen
12.00 Vilostund med sagoläsning och lugn musik "de barn som är vakna ca kl. 13 stiger upp, de övriga får fortsätta vila"
13.00 Lugn sysselsättning, lugna lekar och spel
14.15 Mellanmål. De större barnen äter i matsalen
14.45 Utevistelse om vädret tillåter eller lek, spel, sysselsättning inomhus. 
17.30 Daghemmet stänger

Verksamhet

Vi tillsammans skapar för barnet en trygg och intressant inlärningsmiljö där respekt och arbetsglädje finns närvarande. Barnen får lära sig tillsammans med andra barn via lek, utflykter och planerad verksamhet i olika former. Vi använder den närliggande naturen till utflykter och olika aktiviteter enligt de årligen överenskomna teman i daghemmet.

Daghemmet Blomängen arbetar enligt barnaögon-och hembesöksmodellen.

Verksamhetsidé

Vi vill erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där vård, fostran och lärande bildar en helhet.
Barnen får leka och uppleva samt bli hörda och sedda i en trygg miljö.
Vi värnar om det svenska språket och är konsekventa med det varje dag.
Grundläggande värden förankras i daglig verksamhet.

Föräldraförening

Daghemmet Blomängen har en föräldraförening, som träffas regelbundet och ordnar olika evenemang.


Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors (pdf)
14.08.2019 10:29