Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Grupper

Daghemmet Blomängen erbjuder småbarnspedagogik åt barn i åldern 0-5 år. Daghemmet har sex barngrupper:

 • Blåklockor 1-3 år
 • Snödroppar 1-3  år
 • Skogsstjärnor 3-5 år
 • Stormhattar 3-5 år
 • Nejlikor 3-5 år ( integrerad grupp)
 • Krokusar 3-5 år

Daghemmet inrymmer också pk. Kukkaniitty med sex finskspråkiga grupper vilka Blomängen samarbetar med. Vi befinner oss i en ny byggnad på Blomängsvägen 19

Dagsrytm

6.15 Daghemmet öppnas 
8.00 Morgonmål. Grupperna äter i övre våningen på eget gruppområde
8.30 Verksamhet och utevistelse.
11.00 Lunch för de mindre barn. De större barnen äter i matsalen. Vi äter i olika skift. De större barn äter 11.30 och 12.00
12.00 Vilostund med sagoläsning och lugn musik. Varierar mellan grupperna.
13.00 Lugn sysselsättning, lugna lekar och spel
14.00 Mellanmål för de mindre barnen. De större barnen äter i matsalen litet senare.
14.45 Utevistelse eller inomhuslek beroende på dagens program. 
17.30 Daghemmet stänger

Verksamhet

 • Personalen kommunicerar sinsemellan, vi är i ständig kontakt med föräldrarna och vi ​​uppmuntrar barnen att berätta sina synpunkter. ​​
 • Vi vill att alla känner sig delaktiga i verksamheten ​​och blir positivt bemötta i vardagen.​​​
 • ​​Vi är flexibla i vårt arbete och gör vid behov​​ ändringar för att skapa en smidigare vardag.​​​
 • ​​Vi delar in barnen i mindre grupper och planerar​​ verksamhet enligt barnens behov och intressen. ​​​
 • ​Personalen skapar en stressfri och respektfull miljö där både barnens och​​ gruppens behov tas i beaktande.​​


Föräldraförening

Daghemmet Blomängen har en föräldraförening, som träffas regelbundet och ordnar olika evenemang.





23.11.2021 10:33