Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogik

Vi strävar till att ge barnen en trygg och jämlik vardag där barnet känner sig lockad till lärande och utmaningar. Vi jobbar enligt ’Planen för småbarnspedagogik’.
Barnens och föräldrarnas delaktighet är av stort värde. Vår verksamhet grundar sig på barnens intressen.

Vi har tre grupper:
Stjärnor 1-3 åringar
Meteroiter 1-3 åringar
Kometer 3-6 åringar

Vi har också en föräldraförening vi daghemmet Barnabo.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet dagvård av god kvalitet. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov.För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen.
Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur barnet upplever verksamheten. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.


Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors (pdf)

Utbildningsstyrelsen

Daghemmet Sesam  (pdf)13.06.2019 13:51