Suoraan sisältöön

Småbarnspedagogik

Daghemmet Ågeli har två barngrupper och barnen är fördelade i grupperna enligt ålder 1-2 och 3-5 år.

Kontaktuppgifter

Gruppen Giraffer 3-5 år
09 310 82 197
040 510 4036

Gruppen Elefanter 1-2 år
09 310 44 869
040 334 4367

pk.ageli@hel.fi

Föreståndare Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi
DELA
13.06.2019 13:10