Suoraan sisältöön

Daghemmet Ågeli

Daghemmet Ågeli är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Åggelby. Daghemmet fungerar i två vångingar, med en egen gård och precis bredvid finns en liten skogsdunge där vi också kan ha trevliga lekstunder. Vi rör oss aktivt i vår närmiljö och deltar på olika kulturevenemang.

Daghemmets målsättning är att erbjuda barnen en trygg och harmonisk tillvaro i en lugn miljö samt att skapa positiva upplevelser för barnen. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

På daghemmet arbetar vi enligt en metod/ett förhållningssätt som heter utvecklingspedagogik, där tema-arbete, smågruppsverksamhet och barnens delaktighet står i fokus.

Daghemmet har även fungerat som pilotdaghem inom projektet Känn Teknologi! inom småbarnspedagogiken 2017-2018.

Ett av våra viktigaste mål är att stöda barnets språkutveckling samt att betona det svenska språket. Vi läser sagor, vi sjunger och lär oss rim och ramsor. Daghemmet har ett bibliotek, där barnen och föräldrarna kan låna hem böcker som de kan läsa tillsammans hemma. Daghemsverksamheten präglas dock av leken, det är genom leken vi lär oss.

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god dagvård. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur verksamheten upplevs av barnet. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.

I vårt arbete utgår vi från vårt styrdokument Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.


Kontaktuppgifter
09 310 44869  
040 334 4367
pk.ageli@hel.fi  


Föreståndare Mia Julin-Lumio  
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Planen för småbarnspedagogiken i Helsingfors
13.06.2019 13:09