Hoppa till innehållet

Daghemmet Ågeli

Daghemmet Ågeli är ett kommunalt svenskspråkigt daghem i Åggelby. Daghemmet fungerar i två våningar, med en egen gård och precis bredvid finns en liten skogsdunge där vi också kan ha trevliga lekstunder. Vi rör oss aktivt i vår närmiljö och deltar på olika kulturevenemang. 

Daghemmets målsättning är att erbjuda barnen en trygg och harmonisk tillvaro i en lugn miljö samt att skapa positiva upplevelser för barnen. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas enligt sina individuella förutsättningar gällande språkutveckling, sociala- och emotionella kompetenser, kreativitet och skapande verksamhet,. Leken har en central betydelse i vår verksamhet där nyfikenhet, upptäckarglädje och fantasi finns med så att vi alla trivs och har roligt tillsammans. Vi betonar en mångsidig och naturinspirerad verksamhet där allas välmående står i focus. I samarbete med föräldrarna stöder vi det enskilda barnets utveckling gällande barnets vård, fostran och lärande.

Daghemmet har även fungerat som pilotdaghem inom projektet Känn Teknologi! inom småbarnspedagogiken 2017-2018.

Den svenska kommunala småbarnspedagogiken i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet en kvalitativt god småbarnspedagogik. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. I vårt arbete utgår vi ifrån Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors och vi arbetar också enligt Med barnaögon-modellen, där bland annat hembesök och smågruppsverksamhet ingår. Vi arbetar aktivt med att stärka barnens sociala— och emtionella färdigheter och barnens delaktighet samt sätter stor vikt på det svenska språket och ett sensitivt bemötande av både barn och vuxna.

Kontaktuppgifter

Daghemsföreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Vice föreståndare Fenix-Humlan-Ågeli
Linnea Lindholm, 0931021282, 040 662 7509

E-post
pk.ageli@hel.fi

Elefanter tel. 09310 44869/040 3344 467
Giraffer tel. 09310 82197/040 5104 036

09.09.2021 10:10