Hoppa till innehållet

Småbarnspedagogiken i Helsingfors

Helsingfors stad erbjuder småbarnspedagogik i många olika former för barn under skolåldern samt förskoleundervisning för barn i förskoleålder. Småbarnspedagogikens uppgift är att försvara och gynna barnens rätt till en god och trygg barndom samt stödja förutsättningarna för barnen att lära sig.

Småbarnspedagogiken i Helsingfors grundar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnspedagogik samt på Helsingfors egen plan för småbarnspedagogik. Det helsingforsiska kommer fram när småbarnspedagogiken genomförs i praktiken. Helsingfors erbjuder en innehållsrik och mångsidig lärmiljö med möjligheter till verksamhet och lärande fyllda av upplevelser.

I Helsingfors ordnas småbarnpedagogik i daghem, i familjedagvård, klubbar och lekparker. Småbarnpedagogiken ordnas på finska och svenska. Staden driver 289 finskspråkiga daghem och 36 svenskspråkiga daghem. Språkbad på svenska ordnas i cirka 10 daghem på olika håll i staden. Småbarnspedagogik erbjuds också på samiska, där man stärker barnens medvetenhet om sin kultur och erbjuder möjligheter att lära sig språket. Under de kommande åren kommer staden att öka möjligheterna till språkinriktad eller tvåspråkig förskoleundervisning.

Småbarnspedagogik ordnas också i privata daghem och i privat familjedagvård. Den privata småbarnpedagogiken bidrar till stadens mångsidiga pedagogiska utbud.