Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Ylä-Malmi

Toiminta

Käymme kaikkien kanssa lapsikohtaiset keskustelut, joissa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma, lapsen vasu.
Esiopetusikäisille laaditaan Lapsen esiopetussuunnitelma, Leops.

Tärkein yhteistyökumppanimme on lasten vanhemmat . Muita yhteistyötahoja ovat mm. Malmitalo, Malmin seurakunta ja Malmin peruskoulu.

Päiväkodin arvot

Pyrimme vasuprosessin kautta huomioimaan jokaisen lapsen yksilölliset toiveet ja tarpeet osana ryhmämuotoista toimintaa.

Uskallamme muuntautua ja muuttaa toimintatapoja ymmärtäen, että kaikki muutos ei tapahdu nopeasti. Meillä on rohkeutta ja halua tehdä muutoksia, jos jokin ei toimi.

Koko työyhteisön vuoropuhelun kautta luomme yksikölle yhteisen toimintakulttuurin, johon kaikki sitoutuvat.

Työyhteisössä arvostamme toistemme osaamista ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Samalla tavalla kohtaamme vanhemmat niin arjessa kuin vaikeidenkin asioiden käsittelyssä.

Otamme huomioon vanhempien näkökulman omassa toiminnassamme.

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma

Vy Ylä-Malmin toimintasuunnitelma 2019-202013.01.2020 14:33