Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus

Toiminta

Kuuntele

Lapsikohtaiset keskustelut, joissa laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelma, lapsen vasu.
Esiopetusikäisille laaditaan Lapsen esiopetussuunnitelma, Leops.

Yhteistyö on tärkeintä vanhempien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat Malmitalo, Malmin seurakunta ja Malmin ala-aste.

Päiväkodin arvot

- Turvallisuus

- Hyvä työyhteisö
Kiitämme ja kannustamme lapsia ja työtovereita. Annamme myönteisessä hengessä palautetta lapsille, vanhemmille ja työtovereille. Olemme ammatillisia ja avoimia.

- Luonnon ja ihmisen kunnioittaminen
Toteutamme kierrätystä ja ekologisuutta pienin askelin; ruokajätteiden lajittelu, erilaisten materiaalien uusiokäyttö, pihan siistimistä talkoovoimin.

Huomioimme erilaisin tukitoimin ja yhteistyöllä lastemme erityistarpeet, erilaiset kulttuuritaustat.
Kohtelemme lapsia ja vanhempia tasapuolisesti.
Kannustamme lasta "ihmettelemään" ja pohtimaan asioita.
Opastamme lasta anteeksipyytämisessä ja anteeksiantamisessa kun tilanne on luisunut lapsen käsistä.
Helsinkiläisinä arvostamme retkeilyä kaupunkilaisluonnossa.
 

Helsingin varhaiskasvatus suunnitelma (pdf)  

Vy Ylä-Malmin toimintasuunnitelma 2018-2019
JAA
13.06.2019 12:45