Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Viskuri

Viskurissa varhaiskasvatus on monipuolista toimintaa. Leikki on toiminnassa tärkeässä roolissa. Toiminnassa huomioimme erityisesti erilaisuuden hyväksymisen ja lapsen yksilöllisyyden. Arjen toiminta tukee vahvasti vuorovaikutusta ja kielen kehitystä.

Ohrat on monivammaisten lasten ryhmä. Ryhmässä on kuusi lasta. Toiminnassa painotetaan arkilähtöisyyttä, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemista sekä päivittäisten taitojen kuten pukemisen, riisumisen ja syömisen sekä omatoimisuuden harjoittelua. Aistielämykset, uusien kokemusten tarjoaminen ja liikuntataitojen tukeminen kuuluvat myös päivittäiseen toimintaan.

Rukiit on integroitu erityisryhmä, jossa on yhteensä 12 lasta. Lapsista viidellä on erityisen tuen tarvetta. Toiminnassa painotetaan lapsen leikin tärkeyttä sekä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemista.

Kaurat ryhmässä lapset ovat 1-4-vuotiaita
Vehnät ryhmässä 4-5-vuotiaita 
Tähkät ryhmässä 5-6-vuotiaita

Esiopetusvuonna 2020-21 Viskurin esiopetusikäiset lapset ovat Tähkät, Rukiit sekä Ohrat ryhmissä.

Meillä on vuoden aikana paljon erilaisia yhteisiä koko talon juhlia ja tapahtumia, joihin osallistuvat kaikki Viskurin lapset.

Esiopetus

Viskurin esiopetuksessa nivoutuvat yhteen monipuoliset toimintatavat ja menetelmät sekä lasten ja aikuisten välinen sensitiivinen vuorovaikutus. Esiopetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työskentelytapoja ja liikutaan paljon sekä luonnossa että erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Yhteistyötä tehdään niin taidemuseoiden, urheiluseurojen kuin kirjaston ja elokuvateattereiden kanssa. Erilaiset kielet ja kulttuurit rikastavat esiopetuksemme arkea, joten arjessa kiinnitetään erityistä huomiota kielitietoiseen oppimisympäristöön ja lapsen kielitaidon kehittymiseen. Esiopetuksessa vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Päiväkoti Viskurin esiopetusta on Tähkät, Rukiit sekä Ohrat ryhmissä.


Asteri-Viskurin toimintasuunnitelma 2020-2123.04.2021 09:40