Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Vikkeri

Päiväkotimme on perustettu vuonna 2009 ja siinä toimivat viisi varhaiskasvatuksen lapsiryhmää. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakausittain ja lapsiryhmät muodostetaan päiväkotiin valituista lapsista siten, että ryhmät ovat kokonaisvaltaisesti mahdollisimman toimivat. Lapsiryhmissä on mahdollista, että muutoksia voi tapahtua myös toimintakauden aikana. Päiväkodin hoito-ja kasvatushenkilöstö muodostuu lastentarhanopettajista sekä lastenhoitajista, päiväkotimme ruoka-ja siivoushuollosta vastaavat Palvelukeskuksen työntekijät.

Päiväkotimme toimintakulttuurin pohjana on yhteisöllisyys. Kohtaamme lapsen ja hänen perheensä omina, ainutlaatuisina persoonallisuuksina ja teemme hyvää yhteistyötä vanhempien ja lapsen läheisten kanssa. Meille on tärkeää yhteisvastuullisuus kaikista päiväkodin lapsista kaikissa arjen tilanteissa. Kasvattajat neuvovat, ohjaavat ja auttavat lapsia sekä liikkuvat tarvittaessa ryhmästä toiseen auttamaan arjen erilaisissa tilanteissa. Kasvattajat toimivat lasten kanssa eri muotoisissa pienissä ryhmissä, mikä tukee lasten sosiaalisten taitojen kasvua sekä mahdollistaa kasvattajille lasten yksilöllisen huomioimisen. Käytämme kaikkia päiväkodin tiloja, niin sisä-kuin ulkotilojakin monipuolisesti hyödyksemme. Kaikki päiväkodin arjen tilanteet ovat oppimistilanteita lapsille, joissa kasvattajien kanssa yhteiset pohdinnat mahdollistavat yksilöllisiä oppimisenkokemuksia.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Päiväkoti Vikkerissä annetaan tällä toimintakaudella esiopetusta kahdessa päiväkodin ryhmässä, Taivaansinen sekä Kuunsäteiden ryhmissä. Molemmat ryhmät tekevät hyvää arjen yhteistyötä keskenään, yhteisiä projekteja sekä retkiä mm. Ryhmien lastentarhanopettajat toimivat Pihlajiston ala-asteen alkuopettajien kanssa yhteistoimintasuunnitelman mukaisesti yhteistyössä ja huolehtivat mm. lasten kouluuntutustumisesta toimintakauden aikana. Esiopetuksessa painotamme sosiaalisia taitoja sekä lapsen osallistumista yhdenvertaisena ryhmän toimintaan omien taitojensa ja kokemustensa mukaan. Myös suomen kielen ymmärtäminen ja itsensä ilmaiseminen on tärkeää.23.04.2021 10:11