Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Vihtori

Lapsen kasvua, luovuutta, oppimista, itseilmaisua ja omatoimisuutta tuetaan päiväkoti Vihtorissa yhteistyössä vanhempien kanssa. Toimintamme perustuu lapsilähtöisyyteen. Toimimme pienryhmissä, jotka muodostetaan ottaen huomioon lasten ikä ja varhaiskasvatussuunnitelmista tulevat tavoitteet.

Vihtorissa viihdytään,
liikutaan ja leikitään.
Lapsi oppii, oivaltaa
ja hauskoja hetkiä viettää saa.
Yhdessä me toimitaan,
kaikki mukaan hip hurraa!

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Päiväkoti Vihtorin esiopetusryhmä toimii Puistolan raitin koulun pihalla sijaitsevassa parakkirakennuksessa.

(osoite Puistolanraitti 18)

Päiväkoti Vihtorissa esiopetus järjestetään pohjautuen Helsingin esiopetussuunnitelmaan ja joka vuosi laadittavaan päiväkodin omaan  esiopetuksen toimintasuunnitelmaan. Toimintaa ohjaavat lasten kiinnostuksen kohteet ja henkilökohtaisista LEOP:eista nousevat pedagogiset tavoitteet.
15.01.2021 12:35