Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Viekko

Toiminta

Päiväkoti Viekko sijaitsee Mellunmäessä. Päiväkodissa toimii 3 ryhmää, joissa on 1-5-vuotiaita lapsia. Päiväkoti Viekossa lapset osallistuvat pienryhmätoimintaan yli ryhmärajojen. Käytämme arjessa kuvia ja selkokieltä. Teemme paljon retkiä metsään ja lähialueen puistoihin. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten kirjaston kanssa. Meille tärkeää on luoda kiireetöntä arkea, jossa mahdollistamme lapselle itse tekemisen ja onnistumisen riemun.

Päiväkodin arki

Turvallinen arki näkyy kasvattajien sensitiivisenä läsnäolona, lapsilähtöisenä sekä lasta osallistavana ja arvostavana toimintana. Arjen perushoitotilanteissa kannustamme lasta omatoimisuuteen ikätasoisesti ja annamme siihen aikaa. Kiireettömyys ja lapsen kohtaaminen yksilöllisesti on meille tärkeää. Päiväkodissa on yhteisesti sovitut säännöt sekä lapsille että aikuisille ja niiden noudattamiseen on sitouduttu.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa arjessamme. Perheiden toiveet ja ajatukset huomioidaan ja osallistamme vanhempia päiväkodin kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toivomme päivittäisten kohtaamisten olevan kannustavia ja positiivisessa hengessä tapahtuvia.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)  

Päiväkoti Viekossa ei järjestetä esiopetusta toimintakaudella 2021-2022.

 
13.11.2020 09:00