Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Vartiokylä

Vartiokylässä on neljä lapsiryhmää:

  • Sammakot 1-3 vuotiaat
  • Siilit 5 vuotiaat
  • Karhut 3-4 vuotiaat
  • Ketut esiopetusryhmä

Päiväkodissamme lapsi saa kasvaa turvallisessa ja lapsilähtöisessä yhteisössä.

Lapset toimivat erilaisissa ryhmissä, jolloin jokainen lapsi saa yksilöllisesti huomiota. Pedagoginen toiminta pohjautuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan, omaan toimintasuunnitelmaamme sekä lapsen kiinnostuksen kohteisiin. Lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys kuvataan lapsen henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Lapsi ja hänen huoltajansa saavat olla osallisina päiväkotimme arjessa.

Vanhempainyhdistys järjestää perheille yhteisiä tapahtumia.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Esiopetuksessa oppiminen tapahtuu toiminnallisesti ja lapsen omia vahvuuksia hyödyntäen. Esiopetuksessa lapsi saa innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetusryhmässämme lapsi vahvistaa sosiaalisia taitojaan yhdessä muiden kanssa. Jokaiselle lapselle tehdään esiopetusvuonna henkilökohtainen oppimisen suunnitelma.

Yhteistyökoulumme Vartiokylän ala-aste tulee lapselle tutuksi useiden vierailuiden ja yhteistoiminnallisten tapahtumien myötä.
19.11.2020 08:49