Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - VarhelaKaikki päiväkoti Varhelan ryhmät ovat 1-5 vuotiaiden lasten ryhmiä. Niin sanotun ”sisarusryhmä-mallin” etuja ovat: 

 1. Lapsen kielenkehityksen vahvistaminen. Pienemmät lapset kuulevat arjessa isommilta lapsilta suomenkielen-mallia. Päivän toiminnasta osa on yhdessä saman ikäisten lasten kanssa ja osa sekaisin nuorempia ja vanhempia.
 2. Yksilöllisemmän hoivan tarjoaminen pienille. Koska yhdessä ryhmässä on vain 2-5 alle kolmevuotiasta lasta on heidän yksilöllisten tarpeidensa huomioiminen helpompaa.
 3. Taitojen oppiminen isommilta. Pienemmät lapset saavat mallia, kuinka puetaan, syödään, leikitään, kun he matkivat taitavampia lapsia. Aivan kuten kotona, jos perheessä on sisaruksia.  
 4. Isommat lapset saavat halutessaan auttaa pieniä ja olemme huomanneet, että heidän on myös helpompi rauhoittaa omaa käytöstään, kun paikalla on pieniä lapsia. 

Jokaisessa ryhmässä on ikätasoista ohjelmaa ja tekemistä sekä leluja. Kasvattajat tiedottavat perheitä päivän ohjelmasta tarkemmin kuukausi-tiedotteilla.

 • Käytössämme on pehmeän laskun malli, jossa vanhempia kannustetaan viettämään aluksi aikaa päiväkodissa yhdessä lapsensa kanssa. Hoitopäivän pituutta pidennetään asteittain. Jokaisen perheen kanssa sovitaan heille sopivin pehmeän laskun aikataulu. Perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu ennen varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa aloittamista. ​
 • Tuleville esikoululaisille lähetämme virtuaalisesti tutustumispaketin esiopetuksesta. Heille on myös tutustumispäivä ennen esikoulun alkua.  Vy Liinakko-Loimi-Varhelan esiopetusryhmät toimivat päiväkoti Liinakossa.
 • Varhaiskasvatusyksikkö Liinakko-Loimi-Varhelassa tunnistamme ja tuemme lapsen vahvuuksia. Ylläpidämme myönteistä ja turvallista ilmapiiriä. 
 • Kuuntelemme lasten ja perheiden toiveita sekä annamme tilaa lasten kysymyksille ja ideoille. Otamme toiveet huomioon toiminnan suunnittelussa.
 • Huoltajien kanssa yhteistyö on avointa ja keskustelevaa. Suhde perheisiin on luottamuksellinen.
 • Ryhmässä harjoittelemme ikätasoisesti ja lasten tarpeet huomioiden yhdessäolon taitoja ja tuemme positiiviseen vuorovaikutukseen. Toimimme itse myönteisenä esimerkkinä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. ​
 • Otamme huomioon eri kieli- ja kulttuuritaustat käyttämällä kulttuuri- ja tulkkipalveluita. Panostamme siihen, että kaikilla lapsilla ja heidän vanhemmillaan on mahdollisuus tulla kuulluksi omista lähtökohdistaan käsin. 
 • Mahdollistamme leikille paljon aikaa. ​ Osallistumme leikkiin ja autamme lapsia pääsemään mukaan leikkiin. Olemme aidosti läsnä ja lasten saatavilla. ​
 • Leikin kautta harjoittelemme monia taitoja; esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, toisten huomioimista ja suomen kieltä. 08.11.2021 11:54