Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Valkea

Toiminnan tavoitteena Päiväkoti Valkeassa on kehittää ja toteuttaa laaduskasta varhaiskasvatusta hyvässä yhteistyössä vanhempien kanssa. Pysyvä ja toimiva toimintakulttuuri lähtee avoimesta ja positiivisesta ilmapiiristä, jossa harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutusta sekä yhdessä toimimista. Suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen kautta haluamme 

antaa lapsille elämyksiä ja monenlaisia kokemuksia, sekä rakentaa osallistavan oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. Metsä ja luonto painottuvat koko talon yhteisessä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaudella 2020-2021 päiväkoti Valkean ryhmät ovat:

Hemulit, esiopetus
Mymmelit, esiopetus
Metsä-Tiuhdit, 3-5-vuotiaat
Viuhdit, 5-vuotiaat
Homssut, 3-4-vuotiaat
Hattivatit, 2-4-vuotiaat
Niiskut, 1-3-vuotiaat

Toiminta perustuu yhdessä suunniteltuun ja porrastettuun pienryhmätoimintaan sekä lapsen osallisuuden vahvistamiseen.  Keskeisessä roolissa ovat luonto-, metsä— ja ulkotoiminta. Päiväkodin lähiympäristön monipuolista luontoa hyödynnetään toiminnassa kaikkina vuodenaikoina. Retkeilemme luonnossa, leikimme, tutkimme ja havainnoimme luontoa eri vuodenaikoina.

Esiopetus

Päiväkoti Valkeassa toimii kaudella 2020-2021 kaksi esiopetusryhmää, joista toinen (Hemulit) toimii leikkipuisto Soihdun tiloissa ja toinen (Mymmelit) Valkean tiloissa. Ryhmät toteuttavat yhteistä esiopetuksen toimintasuunnitelmaa. Mymmeleiden ja Hemuleiden yhteistyö on jokapäiväistä. Yhteistyötä tehdään myös Soihdun leikkipuiston ja iltapäivätoiminnan kanssa. 

Esiopetusaika on 4 tuntia päivässä, klo 9-13. Esiopetuksessa tehdään, kokeillaan ja opitaan leikin sekä ilon kautta. Ryhmät retkeilevät paljon lähiympäristössä sekä muualla Helsingissä. Molemmat ryhmät tekevät yhteistyötä Paloheinän ala-asteen kanssa, ryhmillä on esim. jumppasalivuoro viikoittain koulun salista.

 07.12.2020 14:09