Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Vaapukka

Päiväkoti Vaapukka tarjoaa varhaiskasvatusta klo 6.15-17.30 välisenä aikana. Päiväkoti Vaapukassa on hoidossa noin 95 lasta, jotka ovat iältään 1-6-vuotiaita.
Päiväkodit Vaapukka ja Herukka kuuluvat samaan varhaiskasvatusyksikköön.  Teemme kiinteää yhteistyötä talojen välillä niin erilaisten tapahtumien, kokousten kuin kehittämispäivien muodossa.

Päiväkoti Vaapukassa toimii seitsemän lapsiryhmää

  • Aamukasteet, jotka ovat iältään 1-3-vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.
  • Revontulet on avusteinenryhmä, jossa lapset ovat iältään 3-5-vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja erityisavustaja.
  • Poutapilvet, joka on päiväkodin esiopetusryhmä. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.
  • Päivänpaisteet, joka on päiväkodin esiopetusryhmä. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.
  • Pyrstötähdet, jotka ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.
  • Pyrstötähdet 1, jotka ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.
  • Sateenkaaret, jotka ovat iältään 3-5 -vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Pidämme tärkeänä päivittäistä yhteistyötä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen alkaessa kaikkien uusien perheiden kanssa käydään aloituskeskustelu. Jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa joko varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) tai lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS) ja tarvittaessa tehostetun tuen suunnitelma. Keskusteluun osallistuvat lapsen mahdolliset muut yhteistyötahot.

Kannustamme lapsia omatoimisuuteen ja korostamme toisten huomioonottamista, oikeudenmukaisuutta ja hyviä käytöstapoja. Toimintamme perustana on hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri. Lapsen on helppoa olla oma itsensä, leikkiä, oppia ja oivaltaa asioita oman ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Suomi toisena kielenä ja pienryhmätoiminta ovat tärkeässä roolissa

Päiväkodissa luova toiminta, kielellinen ilmaisu, pelaaminen, tutkiminen, liikunta ja leikki tapahtuu osittain pienryhmissä, osittain koko ryhmän toimintana niin aamu- kuin iltapäivisin.
Toiminta määrittää pienryhmät, joissa se toteutetaan. Toiminnassa huomioidaan myös lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Arjen toiminnassa korostuu kielen kehitys sekä vuorovaikutus. Puhutun kielen lisäksi käytämme paljon mm. kuvia sekä tukiviittomia. Päiväkodissamme on paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia, jotka hyötyvät erityisesti monipuolisista kommunikaatiotavoista.

Toiminta-ajatus

Turvaamme lasten hyvän kasvun edellytykset. Vahvistamme lapsen itsetuntoa mahdollistamalla hänen toiminnan omana itsenään; oppijana, yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Vaapukassa annetaan esiopetusta Poutapilvien ja Päivänpaisteiden ryhmässä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä klo 9-13 välisenä aikana koulujen toiminta-aikoina.

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Yhteistyökouluna meillä on Roihuvuoren ala-aste, Sinivuokonpolun viipalekoulu, jonka kanssa teemme vuosittain yhteistoimintasuunnitelman. Suunnitelmassa on kirjattuna yhteistyön tavoitteet ja menetelmät. Vierailemme koulussa ykkös-kakkos luokkien tunnilla ja he vastaavasti vierailevat päiväkodissa sekä lisäksi meillä on erilaisia yhteisiä tapahtumia vuoden aikana.

Työtapoina käytämme pienryhmätoimintaa.  Otamme huomioon lapsen kokonaisvaltaisen tavan oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, kokeilemalla vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.23.11.2020 09:52