Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Tuorinniemi

Päiväkoti Tuorinniemi on ollut vuodesta 1997 Herttoniemenrannassa. Päiväkodissa toimii 14 varhaiskasvatuksen lapsiryhmää. Alakerrassa on neljä noin 1-3-vuotiaiden lasten ryhmää sekä yksi integroitu erityisryhmä. Yläkerran tiloissa on neljä noin 3-4-vuotiaiden lasten ryhmää, kaksi noin 4-5-vuotiaiden lasten ryhmää, kaksi esiopetusryhmää ja yksi osapäiväryhmä noin 3-4-vuotiaita lapsia. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakausittain erilaiseksi. Muutoksia voi tapahtua lapsiryhmissä myös toimintakauden aikana. Ryhmät muodostetaan toimiviksi päiväkotiin valituista lapsista.  

Päiväkodissamme on tärkeää kohdata lapset ja perheet sekä tehdä hyvää yhteistyötä kaikissa yhteisissä asioissa. Toimintakulttuurissamme painotamme yhteisöllisyyttä ja arjen kohtaamisia. Meille on tärkeää positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa lapselle turvallisen olon kasvaa ja kehittyä. Luomme rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin, lapsia kannustetaan ja rohkaistaan yrittämään ja kokeilemaan uusia asioita. Pienryhmätoiminnalla mahdollistamme lapsen yksiköllisten tarpeiden, kiinnostuksenkohteiden, toiveiden ja tuentarpeen huomioimisen. Päiväkodissamme painotamme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arjen kohtaamisia. Käytämme kaikkia tilojamme monipuolisesti hyödyksemme. Oppimista tapahtuu kaikissa ympäristöissä ja lapsiryhmän oppimisympäristö laajenee lasten kasvaessa. Oppimisympäristönä on koko Helsinki. Päiväkodin henkilöstö muodostuu varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Päiväkoti Tuorinniemen ruokahuollosta vastaa Palvelukeskus ja päiväkodin siisteydestä meidän omat päiväkotiapulaiset

Varhaiskasvatusyksikkö Tuorinniemen toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)

Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma(pdf)20.12.2019 13:03