Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Tuorinniemi

Päiväkoti Tuorinniemi on ollut vuodesta 1997 Herttoniemenrannassa. Päiväkodissa toimii 13 varhaiskasvatuksen lapsiryhmää. Alakerrassa on neljä 1-3-vuotiaiden lasten ryhmää sekä yksi integroitu erityisryhmä. Yläkerran tiloissa on kaksi 3-4-vuotiaiden lasten ryhmää, kaksi 3-5-vuotiaiden lasten ryhmää ja kaksi 4-5-vuotiaiden lasten ryhmää sekä kaksi esiopetusryhmää. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakausittain erilaiseksi. Muutoksia voi tapahtua lapsiryhmissä myös toimintakauden aikana. Ryhmät muodostetaan toimiviksi päiväkotiin valituista lapsista.  

Päiväkodissamme on tärkeää kohdata lapset ja perheet sekä tehdä hyvää yhteistyötä kaikissa yhteisissä asioissa. Toimintakulttuurissamme painotamme yhteisöllisyyttä ja arjen kohtaamisia. Meille on tärkeää positiivinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaa lapselle turvallisen olon kasvaa ja kehittyä. Luomme rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin, lapsia kannustetaan ja rohkaistaan yrittämään ja kokeilemaan uusia asioita. Pienryhmätoiminnalla mahdollistamme lapsen yksiköllisten tarpeiden, kiinnostuksenkohteiden, toiveiden ja tuentarpeen huomioimisen. Päiväkodissamme painotamme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja arjen kohtaamisia. Käytämme kaikkia tilojamme monipuolisesti hyödyksemme. Oppimista tapahtuu kaikissa ympäristöissä ja lapsiryhmän oppimisympäristö laajenee lasten kasvaessa. Oppimisympäristönä on koko Helsinki. Päiväkodin henkilöstö muodostuu varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen erityisopettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Päiväkoti Tuorinniemen ruokahuollosta vastaa Palvelukeskus ja päiväkodin siisteydestä meidän omat päiväkotiapulaiset.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus 

Päiväkoti Tuorinniemessä on kolme esiopetusryhmää. Ryhmissä on yhteensä 41 lasta. Kahdessa ryhmässä on oma esiopetuksesta vastaava opettaja ja kaksi lastenhoitajaa, kolmannessa integroidussa erityisryhmässä toimii kaksi erityisopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksessa harjoitellaan edelleen jo opittuja elämisen perustaitoja; lasta ohjataan huomioimaan toisia, ottamaan vastuuta omista tavaroistaan ja huolehtimaan itsestään. Perustaitojen hallinnan kautta lapsi kykenee kasvamaan omatoimiseksi koululaiseksi. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan ja häntä rohkaistaan luottamaan itseensä. Tärkeää ovat onnistumisen kokemukset. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta. Teemat ja projektit nousevat lasten mielenkiinnon kohteista sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman ja Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Käytämme aktiivisesti koko kaupunkia oppimisympäristönä. Oppimisessa korostuvat elämyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus.20.11.2020 12:57