Suoraan sisältöön

Esiopetus

Päiväkoti Tuorinniemessä on kolme esiopetusryhmää. Ryhmissä on yhteensä 41 lasta. Kahdessa ryhmässä on oma esiopetuksesta vastaava opettaja ja kaksi lastenhoitajaa, kolmannessa integroidussa erityisryhmässä toimii kaksi erityisopettajaa ja yksi lastenhoitaja.

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika on klo 9-13. Esiopetuksessa harjoitellaan edelleen jo opittuja elämisen perustaitoja; lasta ohjataan huomioimaan toisia, ottamaan vastuuta omista tavaroistaan ja huolehtimaan itsestään. Perustaitojen hallinnan kautta lapsi kykenee kasvamaan omatoimiseksi koululaiseksi. Lapsen itsetuntoa vahvistetaan ja häntä rohkaistaan luottamaan itseensä. Tärkeää ovat onnistumisen kokemukset. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin, toiminnan, elämysten ja kokemusten kautta. Teemat ja projektit nousevat lasten mielenkiinnon kohteista sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman ja Helsingin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta. Käytämme aktiivisesti koko kaupunkia oppimisympäristönä. Oppimisessa korostuvat elämyksellisyys ja kokonaisvaltaisuus.

Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)        

Yksikön esiopetuksen toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)20.12.2019 13:04