Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Tunturi

Lapsen hyvä ja laadukas perushoito on varhaiskasvatuksen kulmakivi. Lapsille annetaan aikaa ja rauhaa opetella uusia asioita omassa tahdissaan.

Kannustamme lasta osallistumaan mahdollisimman usein arjen eri tilanteisiin esimerkiksi erilaisten pienten työtehtävien kautta. Kuuntelemme lasta, kunnioitamme hänen toiveitaan ja ideoitaan sekä annamme tilaa ideoiden kehittymiselle.
Suosimme arjessa pienryhmätoimintaa. Tämä mahdollistaa lasten yksilöllisemmän kohtaamisen ja havainnoinnin, jolloin myös lasten osallisuuden mahdollisuudet lisääntyvät. Pienryhmät tukevat oppimista sekä kielen kehitystä ja ne edesauttavat leikki- ja työrauhan säilymistä.

Viikko-ohjelmaan kuuluu normaalien päivittäisten toimintojen lisäksi ohjattuja toimintatuokioita, kuten jumppaa, kädentaitoja tai musiikkia. Lisäksi Tunturissa leikitään, loruillaan ja luetaan satuja päivittäin. Arvostamme leikkiä ja siihen järjestetään riittävästi aikaa.

Ulkoilemme päiväkodin pihalla ja teemme pieniä retkiä lähiympäristöön (esim. leikkipuistoon ja metsään). Metsäretkistä on tullut tärkeä osa päiväkotimme toimintaa. Lisäksi järjestämme yhteisiä tapahtumia kuten juhlia ja lauluhetkiä.

Ryhmät

Päiväkotimme lapsiryhmät on nimetty suomalaisen tonttuperinteen mukaisesti. Yläkerrassa toimivat Koti-, Talli-ja Metsätontut. Alakerrassa Riihi-, Tunturi- ja Kalliotontut.

Jokaisessa ryhmässä toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa, paitsi Kotitonttujen avusteisessa ryhmässä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja ja erityisavustaja. Lisäksi päiväkodissamme työskentelee vuosittain alan opiskelijoita, työllistettyjä sekä työharjoittelijoita.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30.

Esiopetusta ohjaa Helsingin kaupungin Esiopetussuunnitelma sekä päiväkoti Tunturin oma toimintasuunnitelma

Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppimisvalmiuksia ennen kouluikää. Oppimiskäsityksemme mukaan lapsi on aktiivinen oppija, joka oma-aloitteisesti hakee ja kyselee tietoa. Oppimisessa on tärkeää elämyksellisyys ja kokemuksellisuus.20.11.2020 12:39