Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Topelius

Yksikön toimintakulttuuri ja pedagogisen toiminnan painotukset kaudella 2021-2022:

Helsingin kaupungin strategiasta nousevat yhteiset tavoitteet 2021:


1. Mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella.

Varhaiskasvatuksessa päiväkodin jokaisen lapsiryhmän suunniteltua pedagogista toimintaa arvioidaan yhteisellä arviointimallilla. Yhteinen arviointimalli käyttöönotetaan vuoden 2021 aikana.

2. Käytämme koko kaupunkia oppimisen ja työnteon ympäristönä

Jokaisessa lapsiryhmässä toteutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kokonaisuus yhdessä kulttuuri- ja taidetoimijan kanssa.


Tavoitteet vuonna 2022:

Lasten ja nuorten hyvinvointi paranee

1.Jokaisella lapsella on vähintään yksi kaveri

2. Oppija on aktiivinen ja opinpolku tukee kestävää kasvatusta

Varhaiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden rakentamiseen -> Otetaan käyttöön Kettu-malli, josta kerrotaan tarkemmin huoltajille tammi-helmikuussa 2022.

3. Yksikön toimintakaudelle asettamat omat tavoitteet: Leikkiin ja vuorovaikutukseen painottuva toimintakulttuuri: Kaveritaitojen ja ryhmäytymisen sekä yhteisöllisen leikin tukeminen


Esiopetus päiväkoti Topeliuksessa 2021-2022:

Topeliuksessa toimii kaksi esiopetusryhmää syksyllä 2021 - keväällä 2022. Topeliuksen esiopetuksessa jokaisella lapsella on leikkikaveri- tai kavereita. Esiopetuspäivä rakentuu ohjatusta toiminnasta, ulkoilusta/liikunnasta, ruokailusta, leikistä ja levosta. Viikko-ohjelma on ryhmissä esillä ja vanhempia tiedotetaan toiminnasta ja pinnalla olevista asioista kuukausikirjeen avulla, ryhmillä on käytössään sähköiset ryhmäportfoliot, joissa kuvataan myös toimintaa ja erilaisia tehtyä projekteja. Myös instatilit ovat käytössä. Ehyen opinpolun turvaamiseksi pk Topelius tekee yhteistyötä Töölön alaasteen kanssa. Lapsen oppimisen suunnitelma siirtyy keväällä kouluun huoltajien suostumuksella.

Yhteisöllisen ja yksilöllisen oppilashuollon avulla lasten hyvinvointia tuetaan tarvittaessa erilaisten yhteistyötahojen kanssa (kelto, S2-opettaja, oppilashuolto, puhe- ja toimintaterapeutti). -> Yhdessä luodaan turvallinen oppimisympäristö, jossa taataan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus. Turvallisessa oppimisympäristössä uuden oppimisen ja tutkimisen ilo ja uskallus kokeilla uusia asioita mahdollistuu.
28.12.2021 12:17