Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiiopetus - Taneli

Päiväkodin toiminta-ajatus

Tanelissa yhdessä leikitään, taiteillaan ja liikutaan.
Yksilöllisesti yhdessä, ketään ei ulkopuolelle jätetä.
Kasvattajien kanssa turvallisesti löytyy jokaiselle lapselle oma hetki.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Esiopetusta annetaan esiopetusryhmä Kimalaisissa  klo 9-13 välisenä aikana

Haluamme luoda turvallisen, toisia kunnioittavan ja oppimiseen kannustavan oppimisympäristön. Ohjaamme lapsia tavoitteelliseen toimintaan, tuemme heidän keskittymistään pitkäkestoiseen leikkeihin ja muiden lasten huomioimiseen. Oppimisympäristössä pelit, askarteluvälineet ja lelut ovat kuvilla merkityillä paikoilla, lapset voivat ottaa niitä ja palauttaa sovituille paikoille. Muokkaamme oppimisympäristöä myös roolileikkeihin innostavaksi. Käytössä on leikkitaulu, josta lapset saavat valita leikkejään tai askartelua, muovailua tai oppimispelejä. Lapset harjoittelevat erilaisissa ohjatuissa toiminnoissa myös pari-ja ryhmätyötaitoja.

Olemme monikielinen ja kansainvälinen päiväkoti ja otamme sen huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pedagogiset painotusalueet toimintakaudelle:
1. Tunnetaitojen kehittäminen
2. Sosiaalisten taitojen harjaantuminen
3. Kielellisten taitojen kehittäminen
16.11.2020 09:32