Suoraan sisältöön

Päiväkoti Tammisalo

Paasitie 5
00830 Helsinki
PL 83950, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73821, +358 9 310 21812
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Tammisalo

Päiväkoti Tammisalo on osa varhaiskasvatusyksikkö Porolahti-Tammisaloa ja sijaitsee pienellä Tammisalon saarella Kaakkois-Helsingissä. Tammisalon korttelitalo valmistui marraskuussa 2002 Paasitielle. Se on saaren ainoa päiväkoti.

Päiväkoti Tammisalossa lapsi leikkii, tutkii, ihmettelee, kokeilee ja liikkuu päivittäin.

Yhteisöllinen toiminta tukee lapsen kehitystä. Päiväkodissa yläkerrassa metsässä toimivat kotiryhmät; tammenterhot 1-3v., havunneulaset 2-4v. ja kaarnakaverit 4-5v. Alakerran merellä toimivat esiopetusikäiset helmivalaat ja sekä 5-vuotiaiden ryhmä taskuravut. Toiminnan toteutuksessa painottuvat erilaiset ja eri kokoiset pienryhmät. Toimintakauden alussa lapset saavat keksiä omalle pienryhmälleen oman nimen.

Korttelitalossa toimii myös Porolahden peruskoulun 1. ja 2. luokat.

Yhteystiedot:

09 310 56470, meri/alakerta
09 310 56471, metsä/yläkerta

pk.tammisalo@hel.fi

Johtajana Sannalinnea Hietanoro, puh. 09 310 73821,  sanna.hietanoro@hel.fi
Varajohtaja Kirsi Pirinen, puh. 09 310 21812


Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

15.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Yliskylä, Kökkarinpolku 1
21.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Satama, Sisselenkuja 3
25.9.2019 klo 10–11 Päiväkoti Siilitie, Hillerikuja 1 a ja 1b
9.10.2019 klo 10-11 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8
11.11.2019 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne.

Tervetuloa!
JAA
19.06.2019 10:07