Suoraan sisältöön

Päiväkoti Tammisalo

Paasitie 5
00830 Helsinki
PL 83950, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73821, +358 9 310 21812
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Tammisalo

Päiväkoti Tammisalo on osa varhaiskasvatusyksikkö Porolahti-Tammisaloa ja sijaitsee pienellä Tammisalon saarella Kaakkois-Helsingissä. Tammisalon korttelitalo valmistui marraskuussa 2002 Paasitielle. Se on saaren ainoa päiväkoti. Korttelitalossa toimii myös Porolahden peruskoulun 1. ja 2. luokat.

Yhteystiedot:

09 310 56470, meri/alakerta
09 310 56471, metsä/yläkerta

pk.tammisalo@hel.fi

Johtajana Sannalinnea Hietanoro, puh. 09 310 73821,  sanna.hietanoro@hel.fi
Varajohtaja Kirsi Pirinen, puh. 09 310 21812


Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

11.11.2019 klo 9.30-10.30   Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne.

Tervetuloa!
JAA
10.10.2019 12:45