Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Takatasku

Takatasku on yksi Helsingin kaupungin vuorohoitoyksiköistä. Tarjoamme varhaiskasvatusta perheille, joilla on tarve ympärivuorokautiseen varhaiskasvatuksen. Takataskussa on 5 ryhmää: Pikkutasku 1-2 vuotiaat, Povitasku 2-3 vuotiaat, Takatasku ja Sivutasku  3-5 vuotiaat ja Etutasku 5-6 vuotiaiden ryhmä, jossa tarjotaan myös esiopetusta.

Pedagoginen toiminta-aikamme on pääasiassa klo 8.00-16.00 välillä. Silloin ryhmät toimivat omissa tiloissaan, omien aikuisten kanssa. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmätilansa.  Toiminnasta tiedotetaan ryhmien ilmoitustauluilla ja sähköpostilla. Vy Takataskulla on myös instagram sivut, johon kuvaamme toimintaamme.

Vuorohoidon vaihtuvista hoitovuoroista johtuen järjestämme toimintaa myös iltapäivällä ja viikonloppuna toteutettavaksi lasten tarpeiden mukaan.  Leikki oppimisen välineenä on tärkeä osa toimintaamme, ja aikuinen auttaa lasta olemaan leikissä osallisena ja pääsemään mukaan leikkiin. Huomioimme monikielisten lasten kielelliset tarpeet, erityistä tukea tarvitsevat lapset, moninaisuuden ja sukupuolisensitiivisyyden jokapäiväisessä toiminnassamme.  Iltaisin ja viikonloppuisin käytämme kaikkia päiväkodin tiloja yhdessä.  Otamme lapset mukaan oppimisympäristöjen rakentamiseen, kehittämiseen ja niiden toimivuuden parantamiseen leikkitarpeiden mukaan. Opetamme lapsia pitämään huolta omasta ympäristöstään ja luonnosta.

Toiminnassa käytämme aktiivisesti lähialueen tarjoamia mahdollisuuksia. Saamme käyttää myös Malmin Työväentalon salia torstai aamuisin. Teemme retkiä lähiympäristön puistoihin, kirjastoon, Malmitalolle jne. Vanhempien lasten ryhmissä oppimisympäristö laajenee kauemmas kaupungin useisiin retkikohteisiin, kuten museot ja ulkoilukohteet.

Lapset ovat läsnä huoltajien työaikojen mukaisesti, ja ryhmien koko ja henkilökunnan läsnäolo vaihtelee päivittäin hoitoaikojen mukaan.  Hoitovuorot tulee varata edellisen viikon tiistaina klo 16.00 mennessä.  Lapsi voi tulla hoitoon 05:30 ja jos lapsi ei jää yöksi, hänet haetaan lapsen oma nukkumaanmenoaika huomioiden ja viimeistään klo 22.  Yöksi jäävät lapset tulevat hoitoon viimeistään klo 20:00. Lapsi voi olla varhaiskasvatuksessa vanhempien työssä ollessa ja yövuoron jälkeen vanhemman nukkumisajan.Vanhempien vapaapäivinä, lomapäivinä ja sairasloman aikana ei tarjota vuorohoitoa. Silloin lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen erikseen sovitusti maanantaista perjantaihin noin klo 8-16. Lapsella tulee olla vähintään kahdeksan vapaapäivää kuukaudessa.

Lapsen ja vanhemman on hyvä tutustua vuorohoidon henkilökuntaan, muihin lapsiin ja toimintaan vähintään viikon ajan ennen vuorohoidon aloittamista.

 

Helsinkiläinen varhaiskasvatus perustuu Vasu-perusteissa määritellyille arvoille sekä Helsingin kaupungin strategiaan 2017-2021

Vasuperusteissa määritellyt arvot:

• Lapsuuden itseisarvo

• Ihmisenä kasvaminen

• Lapsen oikeudet

• Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja moninaisuus

• Perheiden monimuotoisuus

• Terveellinen ja kestävä elämäntapa

 

Aikataulu (viitteellinen)

8:00               aamupala

8:00-11.00     toiminta ulkona ja sisällä

11:00             lounas

12:00–14:00  hiljainen hetki, satu, lepo, hiljaisia leikkejä nukkuvien unta kunnioittaen

14:15             välipala ja ulos/sisällä leikkiä

17:15             päivällinen ja leikkiä

19:30             iltapala

20:30–21:00  unille

 

Henkilöstö

Henkilökuntaamme kuuluu päiväkodin johtajan lisäksi 24 työntekijää: kahdeksan varhaiskasvatuksen opettajaa, 14 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, erityisavustaja ja päiväkotiapulainen.

Vy Takataskun toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)17.01.2020 12:55