Suoraan sisältöön

Päiväkoti Tahvonlahti

Gunillantie 10
00870 Helsinki
PL 87954, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56488, +358 9 310 56454
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Tahvonlahti


Johtaja Eija Wacker, puh. 09 310 56488
eija.wacker@hel.fi

Varajohtaja Laura Montonen, puh. 09 310 56454
laura.montonen@hel.fi

Puhelinnumerot:

09 310 72920, Niiskut
09 310 32917, Muumit
09 310 29552, Myyt  
09 310 72922, Tiitiäiset

09 310 29987, Hattivatit

040 3344 103, osapäiväryhmä Viljonkat

09 310 21649, esiopetusryhmä Taikurit

09 310 72921, koulun esiopetusryhmät Banskut ja Hattarat

pk.tahvonlahti@hel.fi

esiopetus.tahvonlahti@hel.fi

Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

15.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Yliskylä, Kökkarinpolku 1
21.8.2019 klo 10–11 Päiväkoti Satama, Sisselenkuja 3
25.9.2019 klo 10–11 Päiväkoti Siilitie, Hillerikuja 1 a ja 1b
9.10.2019 klo 10-11 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8
11.11.2019 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne. Tervetuloa!

Tervetuloa!JAA
13.12.2019 11:54