Suoraan sisältöön

Lapsen varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Lapsen aloittaessa päiväkodissa vanhemmille varataan aika aloituskeskusteluun, jossa he saavat kertoa lapsestaan, perheestään sekä odotuksistaan ja toiveistaan päiväkodin aloittamiseen liittyen. Keskustelussa päiväkodin työntekijä kertoo päiväkodin käytännöistä, ryhmän toiminnasta sekä päivärytmistä.
Aloituskeskustelussa vanhempien kanssa sovitaan lapsen tutustumisesta ryhmään. Tutustumisjakso on yleensä viikon mittainen, mutta tämä sovitaan tilanteen ja yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Lapsi tutustuu ryhmään yhdessä vanhemman tai muun läheisen aikuisen kanssa. Tutustumisjakson aikana tutustutaan muihin ryhmäläisiin sekä arjen toimintaan pala kerrallaan. Lapsi vanhempineen tutustuu esimerkiksi eri päivinä aamupäivän ja iltapäivän eri toimintoihin, näin päiväkodin arki tulee tutuksi kuormittamatta lasta liikaa.
Tutustumisen aikana on tärkeää, että ryhmän aikuiset ottavat aikaa uuden lapsen kanssa, jotta lapsi kokee olonsa turvalliseksi jäädessään ryhmään tutustumisjakson päätyttyä.
Ryhmän aikuiset tukevat ryhmässä aloittavaa lasta yksilöllisesti ja kiireettömästi. Vanhempien kanssa järjestetään aikaa keskustelulle tulo- ja hakutilanteissa tässä tärkeässä varhaiskasvatuksen aloitusvaiheessa, jotta kaikkiin kysymyksiin ja mahdollisiin huoliin voidaan vastata.

Kun perheelle kerrotaan lapsen siirtymisestä toiseen ryhmään, huoltajien on tärkeä käydä asiaa läpi lapsen kanssa kotona. Mikäli ryhmäsiirto toteutuu toimintakauden aikana, lapsi pääsee tutustumaan uuden ryhmän lapsiin ja aikuisiin sekä ryhmätiloihin leikin kautta. Siirtymisestä puhutaan ja sitä käsitellään yhdessä lapsen kanssa.
12.06.2019 12:13