Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Suomenlinna

Päivähoidon aloitus

Päivähoidon aloitus on yleensä jännittävä uuden alku ja suuri askel niin vanhemmille kuin lapsellekin. Näin ollen aloitus pyritään tekemään mahdollisimman pehmeäksi kaikille osapuolille.

Helsingissä päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti ja päiväkodin johtajat käsittelevät hakemukset. Kun perhe saa päätöksen päivähoitopaikasta sähköiseen asiointikansioonsa, ottavat he yhteyttä päiväkotiin ja heidän kanssaan sovitaan aika tutustumisjaksolle ja aloituskeskustelulle, jossa käydään läpi lapsen ja perheen taustaa aloituskeskustelulomakkeen pohjalta, sekä päivähoitoon liittyviä asioita. Tutustumisjaksolla tarkoitetaan jaksoa ennen päivähoidon varsinaista alkamista. Tällöin lapsi ja vanhemmat tutustuvat yhdessä päiväkodin arkeen, henkilökuntaan ja muihin lapsiin. Tutustumisjaksolla lapsi ei vielä ole yksin päiväkodissa ja jakson kesto riippuu lapsen iästä ja tarpeista. Kesto määritellään yhdessä päiväkotihenkilökunnan ja vanhempien kanssa.

Painotamme toiminnassamme vuorovaikutustaitoja, itseilmaisua ja kielellistä rikkautta sekä elämyksellistä kokemista ja tietämystä luonnosta ja historiallisesta ympäristöstämme. Olemme lasten kanssa yhdessä osa luontoa myös kierrättämällä ja opettamalla kestävän kehityksen periaatteita.

Toimintaympäristönämme on sekä Suomenlinnan rikas luonto ja historiallinen ympäristö että lyhyen lauttamatkan päässä retkikohteet ympäri Helsinkiä.

Päiväkodissamme on esiopetusryhmä , varahaiskasvatusta  1-6-vuotiaille lapsille, sekä ulkona toimiva Suomenlinnan Saarikerho, johon ovat tervetulleita niin Suomenlinnassa kuin muuallakin Helsingissä asuvat 2-5-vuotiaat lapset.
Lapsiryhmät muodostamme vuosittain päiväkodissa olevien lasten määrän ja tarpeiden mukaisiksi ja toimimme päivittäin aktiivisissa pienryhmissä.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Esiopetus

Suomenlinnan päiväkodissa toimii esiopetusryhmä, joka muodostuu Suomenlinnassa asuvista, vuotta ennen kouluun siirtyvistä lapsista. Ryhmän koko vaihtelee vuosittain, saaressa asuvien lasten lukumäärän mukaan.

Esiopetusryhmä tekee hyvin tiivistä yhteistyötä Suomenlinnan koulun kanssa. Eskarilaiset saavat koululta kutsun koulun juhliin ja kevätlukukaudella ryhmä käy 4-5 kertaa työskentelemässä koulun tiloissa tulevien opettajiensa kanssa tai opettaja vierailee esiopetusryhmässä, samalla tulevat koululaiset saavat  tutustua tuleviin kummioppilaisiinsa.12.01.2021 14:52