Suoraan sisältöön

Päiväkoti Strömsinlahti

Untuvaisenkuja 3
00820 Helsinki
PL 82959, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 56460, +358 9 310 69727
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Strömsinlahti

Johtaja Niina Eloranta, puh. 09 310 56460
niina.eloranta@hel.fi
Varajohtaja Anna Partanen, puh. 09 310 69727  
anna.h.partanen@hel.fi

Puhelinnumerot:
09 310 24259, Mustikat  (talon päivystysnumero)
09 310 74247, Vaapukat esiopetusryhmä

09 310 23824, Hillat esiopetusryhmä 
09 310 21998, Osapäiväryhmä Karpalot
09 310 74246, Puolukat
09 310 24043, Mansikat

pk.stromsinlahti@hel.fi  

Tutustumistilaisuudet varhaiskasvatukseen hakeutumisesta

Uusien päivähoitoon hakevien lasten vanhemmille järjestetään infotilaisuuksia päivähoitoon hakeutumisesta eri päiväkodeissa seuraavasti:

15.8.2019 klo 10–11.00 Päiväkoti Yliskylä, Kökkarinpolku 1
21.8.2019 klo 10.00-11.00 Päiväkoti Satama, Sisselenkuja 3
25.9.2019 klo 10.00–11.00 Päiväkoti Siilitie, Hillerikuja 1 a ja 1b
9.10.2019 klo 10.00-11.00 Päiväkoti Ilomäki, Ilomäentie 8
11.11.2019 klo 9.30-10.30 Päiväkoti Tuorinniemi, Agnetankuja 4

Tilaisuuksissa kerrotaan päiväkotihoitoon ja perhepäivähoitoon hakemiseen liittyvää asiaa ja esitellään alueen päivähoitopalvelut sekä vastataan kysymyksiinne. Tervetuloa!

Tervetuloa!JAA
18.10.2019 09:35