Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Siima

Merirasti-Siima toimintasuunnitelma 2020-2021 (pdf)

Merirasti-Siima Operational plan 2020-2021 (pdf)

Varhaiskasvatus

Päiväkoti Siimassa on toimintakaudella 2020-2021 viisi varhaiskasvatusryhmää: Simpukat (alle 3v.), Kummelit (3-4v.), Samoilijat (4-5v., metsäryhmä), Perhot (avusteinen ryhmä), Pilkit (integroitu erityisryhmä).

Ryhmien varhaiskasvatusta toteutetaan Helsingin varhaiskasvatussunnitelman sekä ryhmän pedagogisen suunnitelman mukaisesti. Toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteillen ovat varhaiskasvatuksessa keskeistä.

Pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi saa kasvaa ja oppia omista lähtökohdistaan käsin sekä kokee oppimisen iloa toimiessaan yhdessä toisten kanssa.

Esiopetus 

Päiväkoti Siimassa ei toimintakaudella 2020-2021 järjestetä esiopetusta. 11.01.2021 10:10