Suoraan sisältöön

Esiopetus

Santahaminan päiväkodin esiopetusryhmä käyttää toimintaympäristönään aktiivisesti myös läheistä luontoa rantoineen ja metsineen. Toimintaa suunnitellaan niin että lapsi on aktiivinen toimija ja löytää itselleen luontevan tavan oppia. Oppimisessa käytettään toiminnallisia työtapoja, leikkiä,liikkumista, tutkimista ja ilmaisua.

Lasten ideat ja aloitteet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa.Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolisia kokonaisuuksia, joissa on mukana arjentaitoja, ilmaisutaitoja, ympäristökasvatusta ja vuorovaikutus-ja tunnetaitoja sekä monilukutaitoa.

Kaveritaitoja horjoitellaan"kaikki leikkii kaikkien -kanssa" menetelmällä jossa käytetään kaverin ja leikin valintaan valintataulukkoa ja kuvia.

Ristiriitatilanteet ratkaistaan miniverso-menetelmää käyttäen. Kasvattajat ja lapset on saaneet koulutuksen menetelmään.

Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma (pdf)    12.06.2019 11:15